Chuyển tới nội dung

Môi Trường Dữ Liệu Chung Là Gì? Được Sử Dụng Như Thế Nào Trong Xây Dựng?

  Môi trường dữ liệu chung đặc biệt hữu ích cho các dự án xây dựng quy mô lớn liên quan đến mạng lưới phức tạp của các bên liên quan và dựa vào việc trao đổi khối lượng lớn dữ liệu. Vậy cụ thể môi trường dữ liệu chung là gì? Và nó được sử dụng như thế nào trong xây dựng?

  Môi Trường Dữ Liệu Chung Là Gì? Được Sử Dụng Như Thế Nào Trong Xây Dựng?

  Môi trường dữ liệu chung là gì?

  Môi trường dữ liệu chung (Common Data Environment – CDE) là một nền tảng thông tin kỹ thuật số tập trung vào việc lưu trữ và truy cập dữ liệu dự án, thường liên quan đến quy trình làm việc của dự án xây dựng và mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM). Dữ liệu được lưu trữ trong CDE ban đầu bao gồm dữ liệu và thông tin BIM. Ngày nay, CDE cũng bao gồm các tài liệu như hợp đồng dự án, ước tính, báo cáo, thông số kỹ thuật của vật liệu và các thông tin khác liên quan đến quy trình thiết kế và xây dựng của dự án.

  CDE là một kho lưu trữ bao gồm dữ liệu do nhóm dự án tạo ra thông qua các giai đoạn thiết kế, xây dựng và vận hành. Các bên liên quan của dự án đa ngành có thể truy cập CDE mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy móc tại hiện trường.

  CDE được sử dụng trong nhiều dự án xây dựng, bao gồm xây dựng theo chiều ngang – các dự án cơ sở hạ tầng và dân dụng hạng nặng – và xây dựng theo chiều dọc – các dự án xây dựng. Môi trường dữ liệu chung đặc biệt hữu ích cho các dự án xây dựng quy mô lớn liên quan đến mạng lưới phức tạp của các bên liên quan và dựa vào việc trao đổi khối lượng lớn dữ liệu. CDE tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi này bằng cách cung cấp cho mọi người từ nhà thiết kế đến nhà thầu đến chủ sở hữu quyền truy cập dễ dàng vào dữ liệu dự án theo thời gian thực.

  Quy trình công việc và nhiệm vụ điển hình của môi trường dữ liệu chung

  – Chia sẻ và sắp xếp dữ liệu dự án với File Management

  Các bên liên quan của dự án giữ thông tin của mình riêng lẻ có thể có tác động bất lợi đến chất lượng của dự án. Một hệ thống quản lý tệp trung tâm trong một môi trường dữ liệu chung cho phép tất cả các tài liệu dự án được lưu trữ và chia sẻ tập trung giữa các nhóm dự án.

  Các tệp dự án được lưu trữ trong một hệ thống các thư mục, tất cả các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà thầu, chủ sở hữu và người điều hành đều có thể truy cập được. Có một số trường hợp ngoại lệ đối với việc chia sẻ tất cả dữ liệu dự án của bạn – một số thông tin tài chính và rủi ro nhất định là độc quyền của công ty. Bạn vẫn có thể lưu trữ dữ liệu này trong môi trường dữ liệu chung của mình và sử dụng cài đặt quyền để kiểm soát những người xem dữ liệu đó.

  – Hợp lý hóa các quy trình gửi, RFI và thay đổi đơn đặt hàng

  Một bản đệ trình có thể phải qua tay hàng chục người trở lên trước khi nó được phê duyệt – và thậm chí sau khi được phê duyệt, tài liệu cần được phân phối và thực hiện bởi các thành viên thích hợp trong nhóm. Kết quả là, có rất nhiều lỗi trong quy trình làm việc đó, dẫn đến sự chậm trễ về thời gian và chi phí vượt mức.

  Một môi trường dữ liệu chung hợp lý hóa quy trình làm việc tập trung vào tài liệu này. Mọi phiên bản của tài liệu gửi, yêu cầu thông tin (RFI) hoặc thay đổi đơn đặt hàng đều nằm trong hệ thống quản lý tài liệu để tất cả các thành viên trong nhóm truy cập. Tài liệu được gửi để phê duyệt từ bên liên quan này sang bên liên quan khác, kèm theo các câu hỏi và nhận xét. Thông báo qua email tự động cảnh báo người dùng rằng một tài liệu cần được xem xét hoặc một tài liệu đã được phê duyệt đang được phân phối.

  – Hợp tác thiết kế thời gian thực với mô hình BIM tập trung

  Thiết kế tòa nhà và cơ sở hạ tầng đòi hỏi sự kết hợp của nhiều ngành nghề riêng lẻ và nhiều lần lặp lại thiết kế khi các yêu cầu của dự án phát triển. Thêm vào đó là sự phức tạp của các mô hình BIM riêng biệt được sử dụng giữa các bên khác nhau và thật khó để theo dõi mô hình thiết kế cập nhật nhất.

  Các môi trường dữ liệu chung được BIM hỗ trợ, như Trimble Quadri, cho phép cộng tác theo thời gian thực giữa tất cả các nhà thiết kế dự án. Kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phụ tham gia thiết kế có thể cảm thấy tự tin khi biết rằng họ đang làm việc theo mô hình dự án mới nhất và tốt nhất, giảm nhu cầu làm lại. Ngoài ra, các nhóm có thể hoàn thành việc phát hiện xung đột và tạo ra một thiết kế dự án tổng thể mạnh mẽ hơn với một mô hình dự án tập trung.

  – Xem và trích xuất dữ liệu từ mô hình BIM mà không cần truy cập phần mềm BIM

  Kiến trúc sư và kỹ sư thường là thành viên nhóm dự án duy nhất có quyền truy cập vào phần mềm BIM. Tình huống này có ý nghĩa vì phần mềm BIM đắt tiền, do đó, thường chỉ giới hạn ở những phần mềm trực tiếp quyết định thiết kế. Tuy nhiên, nó không hẳn là lý tưởng vì các nhà thầu và chủ sở hữu có thể hưởng lợi từ dữ liệu bổ sung trong mô hình BIM không có trong tài liệu xây dựng.

  Tất cả các bên liên quan của dự án đều có quyền truy cập xem vào mô hình BIM mới nhất với môi trường dữ liệu chung. Các nhà thầu có thể trích xuất các kết xuất thiết kế chi tiết để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng hoặc tạo các báo cáo đặc biệt về các thuộc tính của đối tượng để hỗ trợ các nỗ lực mua hàng của dự án.

  – Hợp nhất các nhóm văn phòng và hiện trường với các ứng dụng và thiết bị hiện trường tích hợp

  Nếu không có sự liên lạc có chủ ý được hỗ trợ bởi các công cụ kỹ thuật số, các nhóm văn phòng và hiện trường trong một dự án xây dựng có thể bị ngắt kết nối hoàn toàn. Nếu những người lập kế hoạch công việc không đồng bộ với những người thực hiện công việc, hiệu quả sẽ giảm và sai sót tăng lên.

  Hầu hết các môi trường dữ liệu phổ biến đều được cập nhật theo thời gian thực, vì vậy, khi được sử dụng cùng với các ứng dụng và thiết bị tại hiện trường, như Trimble Field Points, các nhóm có thể gửi và nhận thông tin trực tiếp từ hiện trường. Ví dụ: các hệ thống hướng dẫn máy có thể kết nối trực tiếp với mô hình dự án tập trung của bạn để nhận các điểm bố trí trường, sau đó gửi dữ liệu được xây dựng và trạng thái tác vụ trở lại cơ sở dữ liệu lưu trữ.

  >>> Xem thêm: 5 Lợi Ích Của Việc Sử Dụng “Môi Trường Dữ Liệu Chung” Cho Các Dự Án Xây Dựng

  0903825125