Chuyển tới nội dung

Ứng Dụng GNSS Để Lập Bản Đồ & GIS

  Các ứng dụng bản đồ và GIS cho phép nắm bắt, lưu trữ, thao tác, phân tích, quản lý và trình bày tất cả các loại dữ liệu được tham chiếu về mặt địa lý. Công nghệ GIS kết hợp cơ sở dữ liệu, bản đồ và các phương pháp thống kê để tích hợp dữ liệu tham chiếu địa lý vào màn hình trực quan nơi các mối quan hệ, mẫu và xu hướng trong dữ liệu có thể được xác định dễ dàng hơn.

  Mặc dù các ứng dụng Bản đồ và GIS không hoàn toàn dựa vào GNSS như một phương tiện duy nhất để thu thập dữ liệu, nhưng sự phổ biến rộng rãi của các công nghệ GNSS đã cho phép các quy trình thu thập dữ liệu chi phí thấp làm cho các công nghệ GIS được sử dụng rộng rãi hơn.

  Ứng Dụng GNSS Để Lập Bản Đồ & GIS

  Ứng dụng GNSS trong lập bản đồ & GIS như thế nào?

  Trong những thập kỷ qua, GIS đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ Euro. Song song đó, sự ra đời của định vị vệ tinh đã cung cấp một công cụ có giá trị cho các nhà khảo sát, nhà thủy văn, nhà trắc địa, nhà địa vật lý và các nhà khoa học môi trường khác nói chung. Các hệ thống GIS ngày nay được sử dụng rộng rãi không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn trong các hoạt động thương mại và dịch vụ công cộng.

  Trong Lập bản đồ và GIS, GNSS chủ yếu được sử dụng để thu thập dữ liệu. Theo truyền thống, thu thập dữ liệu là một trong những quy trình tốn nhiều thời gian hơn trong các ứng dụng GIS. GNSS đã cho phép các quy trình tự động chi phí thấp để thu thập dữ liệu tham chiếu địa lý.

  Các nhà quản lý tài sản cố định và tài sản lưu động cũng như các nhà phân tích kinh doanh trên khắp thế giới thường xuyên sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Các tài sản vật chất cố định như nội thất đường phố, cơ sở hạ tầng điện và viễn thông chỉ là một số tài sản mà việc quản lý hiệu quả được hỗ trợ bởi các ứng dụng GIS hiện đại. Hiển thị bản đồ kỹ thuật số thường được sử dụng trong các hệ thống quản lý đội xe cho các loại phương tiện, chủ yếu dựa vào công nghệ GIS. Bản đồ kỹ thuật số là thành phần cơ bản cho hệ thống định vị trong ô tô.

  Việc sử dụng GNSS để thu thập dữ liệu của dữ liệu tham chiếu địa lý thường được thực hiện bằng hai cách tiếp cận chính:

  • Khảo sát (Surveys): Một trong những cách chính mà GNSS được sử dụng để thu thập dữ liệu thông tin GIS là thông qua khảo sát. Khảo sát thường được thực hiện với máy thu GNSS có độ chính xác cao và thường là các hoạt động sử dụng nhiều lao động.
  • Dữ liệu tham chiếu địa lý hoạt động (Operational Georeferenced Data): Việc sử dụng phổ biến các máy thu GNSS chi phí thấp đã cho phép dữ liệu hoạt động đến từ các hệ thống hậu cần hoặc các hệ thống hỗ trợ kinh doanh khác được tự động tham chiếu địa lý. Các hệ thống này có thể tạo ra một lượng lớn dữ liệu tham chiếu địa lý với chi phí cận biên. Độ chính xác của dữ liệu này có thể nằm trong phạm vi độ chính xác từ mét đến hàng chục mét.

  Ứng dụng của bản đồ và GIS

  GIS có thể được sử dụng ở tất cả các thị trường trong toàn bộ nền kinh tế. Một số ứng dụng mà GIS tham gia là:

  • Map Locations – Lập bản đồ vị trí của mọi thứ giúp mọi người tìm thấy các tính năng hoặc mẫu.
  • Map Quantities – Số lượng có thể được ánh xạ bằng mã màu để hiểu chúng thay đổi như thế nào trên toàn lãnh thổ.
  • Map Densities – Lập bản đồ mật độ tương tự như lập bản đồ số lượng nhưng có tính đến diện tích lãnh thổ.
  • Map Specific Areas – Lập bản đồ những gì đang xảy ra trong một khu vực cụ thể.
  • Map Change – Thay đổi bản đồ có thể giúp dự đoán và hiểu các nhu cầu và thay đổi trong tương lai.

  Một ví dụ về tính hữu ích của việc lập bản đồ và GIS và cách GNSS kích hoạt việc lập bản đồ cơ sở hạ tầng với chi phí thấp là việc lập bản đồ cơ sở hạ tầng tiện ích là: Lập bản đồ cơ sở hạ tầng tiện ích.

  Hệ thống bản đồ điện tử của cơ sở hạ tầng tiện ích (điện, nước, viễn thông, khí đốt, v.v.) có thể giảm khoảng 20% thời gian ngừng hoạt động và giúp các cơ sở tiện ích hoạt động hiệu quả hơn. Vị trí chính xác của các cột hoặc đường ống tiện ích và thậm chí cả khách hàng có thể được lập bản đồ bằng cách sử dụng máy thu GNSS. Trong thời gian ngừng hoạt động hoặc các sự cố khác, cơ sở hạ tầng quan trọng có thể được xác định ngay lập tức. Với những trường hợp mất điện lớn hơn, đội bảo trì có thể được cử đến những địa điểm sẽ hỗ trợ được nhiều khách hàng nhất.

  Nguồn tham khảo: Mapping & GIS

  Ứng dụng GNSS để lập bản đồ & GIS ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Xem ngay: Tối ưu chi phí với Giải pháp GIS: Trimble Catalyst DA2 kết hợp Smartphone >>>

  0903825125