Chuyển tới nội dung

Máy Định Vị GPS Cầm Tay là một trong những thiết bị phổ biến nhất được dùng để tự động vẽ, lưu lại khu vực đo, khảo sát để tính chu vi, diện tích của khu vực đo trong máy nhanh chóng và chính xác. Sử dụng máy định vị GPS cầm tay sẽ giúp cho công việc đo đạc, xác định vị trí của bạn được hiệu quả.

Garmin GPSMAP 64

– Màn hình: Màu
– Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử: Không
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA, NiMH, Lithium

Garmin GPSMAP 64s

– Màn hình: Màu
– Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử:
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA, NiMH, Lithium


Garmin GPSMAP 64sc

– Màn hình: Màu
Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử:
– Độ chính xác: 3 – 5 m
Pin: 2 Pin AA, NiMH, Lithium

Garmin GPSMAP 64sx

– Màn hình: TFT, 65.000 màu (2.6”)
– Tín hiệu vệ tinh: GPS, GLONASS và Galileo
– La bàn điện tử:
Độ chính xác: 1-5m
– Pin: 2 pin AA, NiMH hoặc Lithium

Garmin GPSMAP 64x

– Màn hình: TFT, 65.000 màu (2.6”)
– Tín hiệu vệ tinh: GPS, GLONASS và Galileo
– La bàn điện tử:
Độ chính xác: 1-5m
– Pin: 2 pin AA, NiMH hoặc Lithium

Garmin GPSMAP 78

– Màn hình: Màu
– Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử: Không
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA

Garmin GPSMAP 78s

– Màn hình: Màu
– Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử:
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA

Garmin eTrex 10

Màn hình: Trắng đen
– Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử: Không
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA

Garmin eTrex 20

– Màn hình: Màu
Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử: Không
– Độ chính xác: 3 – 5 m
Pin: 2 Pin AA

Garmin ETREX 22x

– Màn hình: TFT, 65.000 màu (2.2”)
– Tín hiệu vệ tinh: GPS, GLONASS
– La bàn điện tử: Không có
– Độ chính xác: 2 – 5m
– Pin: 2 pin AA, NiMH hoặc Lithium

Garmin eTrex 30

– Màn hình: Màu
– Tín hiệu vệ tinh: GPS / Glonass
– La bàn điện tử:
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA

Garmin GPSMAP 65/65s

– Tín hiệu vệ tinh: GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, IRNSS (GPSMAP 65s)
– La bàn điện tử: Có trên GPSMAP 65s
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA, NiMH, Lithium

Garmin GPSMAP 66s

– Tín hiệu vệ tinh: GPS, GLONASS, GALILEO
– La bàn điện tử:
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA, NiMH, Lithium

Garmin GPSMAP 79s

– Tín hiệu vệ tinh: GPS, GLONASS/GALILEO, QZSS, IRNSS
– La bàn điện tử:
– Độ chính xác: 3 – 5 m
– Pin: 2 Pin AA, NiMH, Lithium

0903825125