Chuyển tới nội dung

Máy thủy bình tự động hay máy thủy bình điện tử với các chức năng như: Đo đạc trong thi công nhà xưởng, đường xá, san lấp mặt bằng, kiểm tra cao độ sàn…; dẫn cao độ phục vụ cho công tác đo vẽ thành lập bản đồ, hay quan trắc lún công trình… là một trong những thiết bị phổ biến nhất được dùng trong công tác đo đạc trắc địa.

Trimble, Leica, Nikon, Topcon, Sokkia… là những thương hiệu sản xuất máy thủy bình lâu năm và nhận được nhiều sự tin tưởng từ người dùng. Trong đó, thương hiệu Trimble với Máy thủy bình điện tử Trimble Dini là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Máy Thủy Bình Điện Tử

Trimble Dini

– Độ chính xác:
+ Mia invar 0.3 mm
+ Mia mã vạch 1.0 mm
+ Trực quang 1.5 mm
– Độ phóng đại: 32X
– Phạm vi đo: 1.5 – 100m
– Pin: 1Pin

Leica Sprinter 150/150M

– Độ chính xác:
+ Mia mã vạch: 1.5 mm
+ Trực quang: 2.5 mm
– Độ phóng đại: 24X
– Phạm vi đo: 2 – 100m

Leica Sprinter 250M

– Độ chính xác:
+ Mia invar: 0.7 mm
+ Mia mã vạch: 1 mm
+ Trực quang: 2.5 mm
– Độ phóng đại: 24X
– Phạm vi đo: 2 – 100m

Máy Thủy Bình Tự Động

Nikon AC-2S

– Độ chính xác trực quang: 2mm
– Độ phóng đại: 24X

Nikon AE-7C

– Độ chính xác:
+ Trực quan: 1 mm
+ Đo với Micrometer: 0.45 mm
– Độ phóng đại: 30X

Nikon AS-2C

– Độ chính xác:
+ Trực quan: 0.8 mm
+ Đo với Micrometer: 0.4 mm
– Độ phóng đại: 34X

Nikon AX-2S

– Độ chính xác trực quang: 2.5mm
– Độ phóng đại: 20X

Topcon AT- B3A

– Độ chính xác trực quan: 1.5 mm
– Độ phóng đại: 28X

Topcon AT-B2

– Độ chính xác:
+ Trực quan: 0.7 mm
+ Đo với Micrometer: 0.5 mm
– Độ phóng đại: 32X

Topcon AT-B4A

– Độ chính xác trực quan: 2mm
– Độ phóng đại: 24X

Leica NA720

– Độ chính xác trực quan: 2.5mm
– Độ phóng đại: 20X

Leica NA724

– Độ chính xác trực quan: 2mm
– Độ phóng đại: 24X

Leica NA728

– Độ chính xác trực quan: 1.5mm
– Độ phóng đại: 28X

Leica NA730

– Độ chính xác trực quan: 1.2mm
– Độ phóng đại: 30X

Leica NA2

– Độ chính xác:
+ Trực quan: 0.7 mm
+ Đo với Micrometer: 0.3 mm
– Độ phóng đại: 32X

Leica NAK2

– Độ chính xác:
+ Trực quan: 0.7 mm
+ Đo với Micrometer: 0.3 mm
– Độ phóng đại: 32X

Sokkia B20

– Độ chính xác:
+ Trực quan: 0.7 mm
+ Đo với Micrometer: 0.5 mm
– Độ phóng đại: 32X

Sokkia B30A

– Độ chính xác trực quan: 1.5mm
– Độ phóng đại: 28X

Sokkia B40A

– Độ chính xác trực quan: 2mm
– Độ phóng đại: 24X

Pentax AP 281

– Độ chính xác trực quan: 1.5mm
– Độ phóng đại: 28X

0903825125